Aktualności

15/04/2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniły wznowienie prac przy modernizacji linii z Lublina do Warszawy. Efektem ważnego projektu Krajowego Programu Kolejowego będzie skrócenie czasu podróży między stolicami Lubelszczyzny i Mazowsza do 1,5 godz. Zwiększy się komfort ... czytaj więcej

05/04/2019

Między 6 a 7 kwietnia na stacji w Otwocku przeprowadzone będą prace wykończeniowe w przejściu podziemnym. Ułożone zostaną płyty kamienne na schodach prowadzących na peron numer 2. Przejście zyska estetyczny wygląd i będzie bardziej funkcjonalne. Płyty są ... czytaj więcej

29/03/2019

Dziś, 29 marca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpiszą umowy na kontynuowanie prac na odcinku Dęblin – Lublin. W rozszerzonym zakresie znalazła się łącznica, która zwiększy możliwości przewozów w lubelskim węźle kolejowym. Efektem inwestycji  będzie ... czytaj więcej

Korzyści

Poprawa komfortu podróży
bezpieczeństwo, krótszy czas podróży, ok. 90 min. po modernizacji trasy Warszawa – Lublin.
Nowoczesna infrastruktura pasażerska
funkcjonalne stacje i przystanki wyposażone w nowe ławki, stojaki na rowery i tablice informacyjne
Dostępność kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
ścieżki dotykowe na peronach ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym
Wygodne podróże aglomeracyjne
dodatkowe tory, możliwość zwiększenia liczby połączeń
Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg i kolei
modernizacja przejazdów i wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania ruchem kolejowym
Lepsza ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii kolejowej
tory ograniczające hałas, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt

Działanie zrealizowane w ramach Umowy nr 90/101/0266/17/W/I na działania informacyjne i promujące w ramach projektów:
POIiŚ 5.1-11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”
POIiŚ 5.1-11.2 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II”