Filmy

Korzyści

ikona1

Poprawa komfortu podróży
bezpieczeństwo, krótszy czas podróży, ok. 90 min. po modernizacji trasy Warszawa – Lublin.

ikona2

Nowoczesna infrastruktura pasażerska
funkcjonalne stacje i przystanki wyposażone w nowe ławki, stojaki na rowery i tablice informacyjne

ikona3

Dostępność kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
ścieżki dotykowe na peronach ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym

ikona4

Wygodne podróże aglomeracyjne
dodatkowe tory, możliwość zwiększenia liczby połączeń

ikona5

Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg i kolei
modernizacja przejazdów i wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania ruchem kolejowym

ikona6

Lepsza ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii kolejowej
tory ograniczające hałas, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt


logo eu

Działanie zrealizowane w ramach Umowy nr 90/101/0266/17/W/I na działania informacyjne i promujące w ramach projektów:
POIiŚ 5.1-11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”
POIiŚ 5.1-11.2 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II”