13.09.2019__Wiadukt_Diamentowa_Ł.Bryłowski 8

18/09/2019