Korzyści z modernizacji

Poprawa komfortu podróży – większe bezpieczeństwo, krótszy czas przejazdu – po modernizacji podróż na trasie Lublin – Warszawa potrwa ok. 90 min.

Nowoczesna infrastruktura pasażerska - funkcjonalne stacje i przystanki przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wygodne podróże aglomeracyjne i międzyaglomeracyjne – dodatkowe tory, możliwość zwiększenia liczby połączeń.

Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg i kolei dzięki modernizacji przejazdów i nowoczesnemu systemowi zarządzania ruchem kolejowym.

Lepsza ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii.