Koszt projektu

Wartość projektu: 3 442 742 tys. PLN (netto)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Kwota dofinansowania 2 922 187,5 tys. PLN (netto)

PODPISANIE UMOWY

Zamówienie częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin.
Wartość umowy – 734 815 228,10 PLN
Termin realizacji – 22 miesiące od daty rozpoczęcia.

PODPISANIE UMOWY

Zamówienie częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin.
Wartość umowy – 930 548 212,06 PLN
Termin realizacji – 22 miesiące od daty rozpoczęcia.