O inwestycji

Linia kolejowa nr 7 łączy obszary dwóch województw – mazowieckiego i lubelskiego. Ta zelektryfikowana linia o znaczeniu państwowym została wybudowana już w 1877 roku. PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. przeznaczy ponad 3,5 mld złoty na pierwszy etap jej modernizacji, stanowiąc największą inwestycję w ramach .

Zakończenie projektów „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” oraz „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” przyniesie pasażerom korzyści w postaci m.in. krótszego czasu przejazdu, wygodnych stacji i peronów oraz wzrostu bezpieczeństwa na trasie. Projekty są współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Linia nr 7 to strategiczny szlak kolejowy dla województwa lubelskiego. Po modernizacji podróż najszybszym pociągiem między Warszawą i Lublinem zajmie około 1,5 godziny. Skrócenia czasu podróży zwiększy atrakcyjność obu regionów. Szybkie połączenie Lublina z Warszawą zwiększa szanse na przyciągnięcie nowych inwestorów i przyśpieszenie rozwoju lokalnej gospodarki. Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z kontenerami, węglem lub kruszywem. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty zapewnią płynniejszą drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów. Lepiej wyposażone stacje z dodatkowymi torami zagwarantują sprawną obsługę składów towarowych i punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Zakres projektu (pierwszego etapu)
Projekt w liczbach
 • 355 km torów
 • 355 km sieci trakcyjnej
 • 17 zmodernizowanych stacji/przystanków
 • 77 nowych peronów
 • 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych
 • 16 wind
 • nowy przystanek Lublin Zachód
 • 42 przejazdów kolejowo-drogowych
 • 71 obiektów inżynieryjnych
 • 383 wymienione rozjazdy
 • 3 nowe Lokalne Centra Sterowania
  (nowoczesne urządzenia sterowania ruchem pociągów)
Zaplanowane prace w ramach pierwszego etapu:
 • modernizacja infrastruktury kolejowej umożliwiająca przejazd pociągów z prędkością maksymalną do 160 km/h;
 • kompleksowa przebudowa nawierzchni torowej, modernizacja układów torowych i peronowych;
 • budowa drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa;
 • budowa nowego przystanku w Lublinie – „Lublin Zachód”;
 • przebudowa istniejących stacji kolejowych i przystanków osobowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się;
 • modernizacja przejazdów w poziomie szyn oraz budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych;
 • modernizacja, przebudowa lub budowa obiektów inżynieryjnych, w tym również pełniących rolę przejść dla zwierząt;
 • budowa komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • przebudowa sieci trakcyjnej oraz budowa lub przebudowa podstacji trakcyjnych i kabin sieciowych.
Korzyści z modernizacji

Poprawa komfortu podróży – większe bezpieczeństwo, krótszy czas przejazdu – po modernizacji podróż na trasie Lublin – Warszawa potrwa ok. 90 min.

Nowoczesna infrastruktura pasażerska - funkcjonalne stacje i przystanki przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wygodne podróże aglomeracyjne i międzyaglomeracyjne – dodatkowe tory, możliwość zwiększenia liczby połączeń.

Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg i kolei dzięki modernizacji przejazdów i nowoczesnemu systemowi zarządzania ruchem kolejowym.

Lepsza ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii.

Wartość projektu/inwestycji:

Wartość projektu: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”

Koszt całkowity projektu:

4 188 334 729,15 PLN

Kwota dofinansowania 2 892 573 904,16 PLN

Wartość projektu; „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II”

Koszt całkowity projektu:

630 761 367,22 PLN

Kwota dofinansowania 362 792 913,04 PLN

Historia linii nr 7

Protoplastką linii kolejowej nr 7 jest jedna z pierwszych linii w Królestwie Polskim – Kolej Nadwiślańska. Była to szerokotorowa linia kolejowa, która łączyła zabory rosyjski i pruski. Miała ona znaczenie gospodarcze i militarne, łącząc Wołyń z twierdzami w Dęblinie, Warszawie i Modlinie. W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, linia stała się ważnym elementem Warszawskiego Węzła Kolejowego. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, ruch na przygranicznym odcinku „siódemki” został ograniczony do przewozu towarów, a międzynarodowe przewozy pasażerskie zostały wznowione dopiero po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Obecnie linia kolejowa nr 7 jest jedną z ważniejszych międzynarodowych linii kolejowych w Polsce.

Ważniejsze daty
sierpień 1877
otwarcie Kolei Nadwiślańskiej (Mława – Warszawa – Lublin – Kowel)
1918
zwężenie rozstawu torów do norm europejskich
sierpień 1936
uruchomienie pierwszego zelektryfikowanego odcinka Pruszków – Otwock
lipiec 1946
ponowne uruchomienie linii po zniszczeniach wojennych
styczeń 1958
uruchomienie zelektryfikowanego odcinka Otwock – Pilawa
listopad 1968
uruchomienie zelektryfikowanego odcinka Pilawa – Lublin
1991
wznowienie międzynarodowego ruchu pasażerskiego z Ukrainą
czerwiec 2017
rozpoczęcie największej w historii modernizacji linii
2022
planowane zakończenie prac

„Dzień jest nader ważnym, pierwszorzędne znaczenie mającym, w historii rozwoju ekonomii krajowej. Jak Wisła, pani rzek, przybierając z obu swych brzegów w drobne strumienie, rzeczułki i rzeki unosiła do Bałtyku zboże (…), tak dzisiaj droga żelazna, w pobliżu jej nurtów biegnąca, i od jej nazwiska swym mianem opatrzona, z rozlicznych traktów i dróg zbierać będzie płody i produkty, ażeby je wyprawić na rynki i targowiska handlowe. Droga Żelazna Nadwiślańska (…), głównej swej linii czterysta dwadzieścia sześć wiorst licząca, to największa nasza arterya komunikacyjna, to droga ze wschodu na zachód, największy łącznik Morza Czarnego z Bałtyckim”

– „Gazeta Lubelska”, sierpień 1877 r.

Kolej Nadwiślańska „przywiozła” do Lublina gospodarczy i kulturalny rozwój. Pociągami przyjeżdżała tutaj śmietanka kulturalna i towarzyska: artyści, dziennikarze, przedsiębiorcy, politycy. Także Nałęczów, do którego prowadziła droga od obecnej stacji Sadurki, zyskał uznanie i sławę dzięki przyjazdom, właśnie Koleją Nadwiślańską, znanych twórców, takich jak np. Stefan Żeromski. Wrażenia z przejazdu późniejszy pisarz zawarł we fragmencie swojej powieści „Ludzie bezdomni”, gdzie m.in. opisuje podróż pociągiem niesfornego Dyzia.

[żródła: Krótka historia kolei w Warszawie. 1877: Kolej Nadwiślańska; Kurier Kolejowy]