Postępy prac na odcinku Otwock – Pilawa

07/09/2018

Prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Pilawa są zaawansowane. Roboty obejmują modernizację infrastruktury: stacji, przystanku osobowego, przejść podziemnych, torów, sieci trakcyjnej a także przebudowę i budowę wiaduktów drogowo-kolejowych. W Pilawie budowane jest nowe Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym.