Puławy – Lublin – Do połowy grudnia kolejowa komunikacja bez zmian

14/11/2019

Od 15 grudnia przywrócone zostaną bezpośrednie połączenia kolejowe Warszawa – Lublin. Dotychczasowa organizacja ruchu na odcinku Puławy Miasto – Lublin pozostaje bez zmian. Wykonawcy kończą jeszcze prace przy montażu i testowaniu nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wykonano pozostałe prace pozwalające na wznowienie ruchu.

Do 14 grudnia utrzymana będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Puławy Miasto – Lublin. Wykonawcy kończą jeszcze montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Do wznowienia ruchu konieczne sa także testy. Po nich bedą jazdy próbne, następnie wznowiony zostanie rozkładowy ruch pociągów po jednym torze od stacji Puławy Miasto do stacji Lublin. Przywrócone będą bezpośrednie połączenia pomiędzy Warszawą a Lublinem.

Zakończone prace

Na 50-kilometrowym odcinku między Puławami a Lublinem wybudowany został już nowy tor, zamontowane jest 56 nowych rozjazdów. Przejazd trakcja elektryczną zapewni nowa sieć, rozwieszona na ustawionych wzdłuż toru konstrukcjach. Po wznowieniu ruchu pociągów roboty będą kontynuowane na drugim torze. Prace między Puławami a Lublinem zakończą się w 2020 roku.

Między Warszawą a Lublinem budowane są perony na stacjach Puławy, Nałęczów, Sadurki, Motycz, Lublin oraz przystankach Pożóg, Klementowice, Łopatki, Czesławice, Miłocin Lubelski, Motycz Leśny, Stasin Polny, Lublin Zachodni. Wykonawca wybudował konstrukcje peronów, na których układana jest nawierzchnia. Montowane są wiaty i ławki, które zapewnią pasażerom większy komfort obsługi. Perony będą miały jasne oświetlenie, czytelną informację pasażerską i wyraźne oznakowanie. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto na stacjach Puławy, Nałęczów, Motycz, Lublin oraz przystanku Lublin Zachodni powstaną przejścia podziemne, które umożliwią wygodne dojście do pociągów i lepszą komunikację w mieście.

Równolegle trwają zaawansowane prace przy projektowaniu łącznicy kolejowej, która połączy linię Warszawa – Lublin  (nr 7) z linię Lublin – Stalowa Wola (nr 68) oraz kładki dla pieszych nad torami w Konopnicy.

Odcinek Puławy Miasto – Lublin w liczbach:

  • 26 nowych peronów;
  • 110 km nowych torów (docelowo);
  • modernizowane 3 mosty i 9 wiaduktów;
  • 14 przejazdów kolejowo-drogowych z nowymi urządzeniami;
  • 5 nowych przejść podziemnych na stacjach.

Koleją z  Mazowsza na  Lubelszczyznę

Modernizacja linii nr 7 Lublin – Warszawa jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu najszybszego pociągu między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny skróci się do około 1h 30 min. Pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. Powstanie 77 nowych peronów i 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych, które poprawią komfort obsługi. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.

Pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidziany był na początku 2020 roku. Ze względu na zejście z budowy głównego wykonawcy prac w 2018 roku ostateczny termin został zmieniony. Na czas realizacji wpływ ma również likwidacja niezidentyfikowanych kolizji oraz dołączenie do projektu budowy łącznicy między liniami 7 i 68.