Trzy LCS-y będą nadzorowały ruch kolejowy na ponad 350 km torów między Warszawą a Lublinem

31/07/2018

W Lublinie, Dęblinie i Pilawie powstają lokalne centra zarządzania ruchem kolejowym. Ta inwestycja zapewni nadzorowanie w czasie rzeczywistym ruchu kolejowego na linii Warszawa-Lublin. Będzie szybciej i bezpieczniej.

Do końca bieżącego roku zakończą się prace budowlane na trzech nowoczesnych obiektach, w których znajdować będą się Lokalne Centra Sterowania. Już w 2019 r. obiekty wyposażone zostaną w systemy łączności z dróżnikami oraz komputerowe urządzenia zdalnego sterowania ruchem kolejowym i przekazywania informacji o pociągach. Dzięki temu pracownicy, wykorzystując zaawansowany technologicznie pulpit sterowniczy oraz informacje z kilkunastu monitorów obrazujących m.in. ruch pociągów oraz stan przejazdów kolejowo-drogowych, będą mogli sprawnie i bezpiecznie zarządzać ruchem większej liczby pociągów.

Co to jest LCS i kto na nim skorzysta?

Lokalne Centrum Sterowania (LCS) to obszar sieci kolejowej obejmujący zwykle od 3 do 5 stacji kolejowych wraz z przyległymi szlakami (lub częściami szlaków), na którym ruch prowadzony jest z jednego miejsca. Dyżurny ruchu prowadzący ruch w LCS ma do dyspozycji dwie grupy systemów wspomagających jego pracę: systemy sterowania ruchem kolejowym (SRK) i systemy sterowania urządzeniami dodatkowymi.

Systemy sterowania ruchem kolejowym (SRK) umożliwiają m.in.:

  • przyjmowanie i wyprawianie pociągów na stacjach,
  • manewrowanie lokomotywami i składami,
  • kontrolowanie liczby i lokalizacji pociągów na szlakach,
  • sterowanie i kontrolowanie urządzeń zabezpieczających ruch kolejowy na przejazdach kolejowo – drogowych oraz
  • obsługę i podgląd sytuacji na przejazdach obsługiwanych z LCS.

Z kolei systemy sterowania urządzeniami dodatkowymi umożliwiają m.in.:

  • zdalne sterowanie urządzeniami łączności przewodowej i radiowej,
  • zdalne odłączanie zasilania sieci trakcyjnej,
  • zdalne włączanie lub wyłączanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenia na peronach, placach itp.,
  • zarządzanie uszkodzonym taborem na podstawie informacji przekazywanych przez urządzenie diagnostyki taborowej w obszarze LCS.

Lokalne Centrum Sterowania pozwala zatem w czasie rzeczywistym prowadzić ciągły nadzór nad ruchem kolejowym. LCS koordynuje wiele systemów komputerowych, stacyjnych i liniowych, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na stacjach, szlakach i przejazdach. Z punktu widzenia pasażera budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Dęblinie ugruntuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przewidziany przez przepisy prawa krajowego i wspólnotowego (UE).

Duży stopień informatyzacji systemu pozwala ograniczyć ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, zwiększa komfort pracy pracowników PLK oraz zmniejsza koszty związane z utrzymaniem linii. Wiele funkcji wykonywanych dotychczas przez dyżurnych ruchu będzie odbywać się automatycznie.

Informacje dla profesjonalistów

Na modernizowanym odcinku linii kolejowej nr 7 przewidziana jest zabudowa komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym produkcji firmy Thales. Na stacjach będą to urządzenia typu ESTW L 90 5 zdalnie sterowane za pomocą urządzeń Command 900. Na przejazdach kolejowo drogowych – urządzenia sygnalizacji przejazdowej RBUT-PL-A lub SPR-2 lub BUES 2000 i samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) RBUT-PL lub SPA-5 lub RASP-4Ft lub LEXIS PL lub BUES 2000. Na szlakach przewidziano zabudowę samoczynnej blokady liniowej typu ESTW L 90 5.