Zakres modernizacji
Projekt w liczbach
 • 355 km torów
 • 355 km sieci trakcyjnej
 • 17 zmodernizowanych stacji
 • 77 nowych peronów
 • 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych
 • 16 wind
 • nowy przystanek Lublin Zachód
 • 68 przejazdów kolejowo-drogowych
 • 71 obiektów inżynieryjnych
 • 383 wymienione rozjazdy
 • 3 nowe Lokalne Centra Sterowania
  (nowoczesne urządzenia sterowania ruchem pociągów)
Zaplanowane prace
 • modernizacja infrastruktury kolejowej umożliwiająca przejazd pociągów z prędkością maksymalną do 160 km/h;
 • kompleksowa przebudowa nawierzchni torowej, modernizacja układów torowych i peronowych;
 • budowa drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa;
 • budowa nowego przystanku w Lublinie – „Lublin Zachód”;
 • przebudowa istniejących stacji kolejowych i przystanków osobowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się;
 • modernizacja przejazdów w poziomie szyn oraz budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych;
 • modernizacja, przebudowa lub budowa obiektów inżynieryjnych, w tym również pełniących rolę przejść dla zwierząt;
 • budowa komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • przebudowa sieci trakcyjnej oraz budowa lub przebudowa podstacji trakcyjnych i kabin sieciowych.