Infografika dotycząca stacji Lublin Główny, na której pokazane są zdjęcia sprzed i po modernizacji.

Kolejowe zmiany w Lublinie

16/04/2020

Widać efekty modernizacji prowadzonej na linii nr 7 przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na stacji Lublin Główny, mimo trwających prac pasażerowie korzystają z komfortowych peronów a pociągi jeżdżą po nowym torze. Nowy przystanek Lublin Zachodni zapewnia lepszy dostęp do pociągów w mieście.

Stacja Lublin Główny wygląda inaczej

 

Wyposażone w ławki, tablice informacyjne oraz czytelne oznakowanie są już dwa perony na stacji. Ich wyższa konstrukcja pozwala pasażerom łatwiej wsiąść i wysiąść z pociągu. Osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się ułatwiają ścieżki prowadzące. Do peronów nr 3 i nr 2 dojście zapewnia nowe przejście podziemne, w którego części będą jeszcze prowadzone prace. Docelowo na stacji zamontowane będą wygodne widny.

Zaawansowanie prac na stacji to ok. 60%. Trwają prace na części peronu nr 2, wymieniane są rozjazdy i część torów, w połowie kwietnia rozpoczną się prace na peronie nr 1 i w części przejścia podziemnego.

 

Wyrósł nowy przystanek Lublin Zachodni

 

Dla usprawnienia komunikacji w mieście PLK wybudowały przystanek, który łączy dzielnice Czuby oraz LSM z centrum miasta. Już od grudnia ubiegłego roku mieszkańcy mogą korzystać z tej alternatywnej dla autobusów i samochodów formy komunikacji. Od 15 marca na przystanku zatrzymują się także pociągi dalekobieżne, co ułatwia podróże z zachodniej i południowej części Lublina w kierunku m.in. Warszawy, Kielc i Katowic.

W marcu na wybudowanym peronie zakończyły się prace związane z montażem dużej wiaty na peronie. Oprócz nowej wiaty chroniącej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, pasażerowie korzystają z wygodnych ławek oraz czytelnych tablic informacyjnych i oświetlenia. Peron dostosowany jest do osób o ograniczonej możliwości poruszania się a prowadzi do niego bezpieczne przejście podziemne.

Zaawansowanie prac na przystanku to ok. 85%. Trwają prace wykończeniowe.

 

 

Już niedługo rozpoczniemy modernizację kolejnego odcinka na trasie Warszawa - Lublin
Przetarg PLK, by poprawić podróże na linii Warszawa – Otwock