O inwestycji

Linia kolejowa nr 7 łączy obszary dwóch województw – mazowieckiego i lubelskiego. Ta zelektryfikowana linia o znaczeniu państwowym została wybudowana już w 1877 roku. Już dzisiaj podróżni korzystają z efektów rozpoczętej w 2017 r. modernizacji no odcinku z Otwocka do Lublina. W ramach której zmodernizowano m.in.: 150 km torów i sieci trakcyjnej oraz 42 przejazdy kolejowo-drogowe. Pociągi po 13 nowych i 31 zmodernizowanych obiektach inżynieryjnych przejeżdżają sprawniej. Pasażerowie korzystają z 77 nowych, bardziej komfortowych i wyższych peronów. Wszystkie obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Lepszy dostęp do kolei w Lublinie zapewnia nowo wybudowany przystanek Lublin Zachód. Zwiększyło się bezpieczeństwo za sprawą budowy 11 i modernizacji 4 przejść podziemnych.

Prace prowadzane były w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą roboty budowlane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer i prace przygotowawcze do modernizacji odcinka Warszawa Wawer – Otwock. Efektem realizacji projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” będzie umożliwienie rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego poprzez budowę czterech torów między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.


Otwock – Lublin (zrealizowane)

Zakres etapu I

(Otwock – Lublin)

150 km zmodernizowanych torów

150 km wymienionej sieci trakcyjnej

38 zmodernizowanych stacji/przystanków

2 nowe przystanki: Lublin Zachód, Wygoda

77 zmodernizowanych peronów

11 nowych i 4 zmodernizowane przejścia podziemne

42 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych

13 nowych i 31 zmodernizowanych obiektów inżynieryjnych

383 wymienione rozjazdy

3 nowe Lokalne Centra Sterowania

Warszawa Wschodnia - Otwock (w trakcie realizacji)

Projekt,, „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” podzielony jest na dwa odcinki:

 • Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer (faza nr I)
 • Warszawa Wawer – Otwock (faza nr II)

Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer

W ramach obecnie prowadzonych prac podróżni zyskają:

 • Nowy przystanek Warszawa Grochów. Powstanie w pobliżu szpitala na ul. Szaserów przy ul. Wiatracznej. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do kliniki. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą.
 • Bardziej komfortowe perony na przystankach:
  • Warszawa Olszynka Grochowska - nowy peron, kładka nad torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy.
  • Warszawa Gocławek - nowy peron wsypowy wybudowany zostanie bliżej wiaduktu drogowego na ulicy Marsa, dzikie temu będzie bardziej zintegrowany z komunikacją miejską. Dojście do peronów ułatwi przejście podziemne z pochylniami. Do wiaduktu prowadzić będą m.in. windy.
  • Warszawa Wawer - peron zostanie przebudowany, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana.

  Każdy z obiektów wyposażony zostanie system informacji pasażerskiej.

 • Dla ułatwienia komunikacji w mieście wybudowanych zostanie 5 przejść podziemnych, w 3 lokalizacjach według potrzeb mieszkańców:
  • ul. Goździków (z możliwością dojścia do peronu Warszawa Gocławek)
  • ul. Korkowej (obecnie przejście kat. E)
  • ul. Tomasza Edisona (według potrzeb mieszkańców)
  • ul. Jana Skrzyneckiego (według potrzeb mieszkańców)
  • pomiędzy ul. IV Poprzeczną a V Poprzeczną (według potrzeb mieszkańców)
 • W celu zwiększenia przepustowości linii i umożliwienia zwiększania liczby pociągów wybudowane zostaną dwa tory na odcinku z Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer (ok. 3 km) oraz zmodernizowanych zostanie ok. 10 km torów na linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer oraz na linii nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Warszawa Wawer – Otwock

Dzięki inwestycji podróżni zyskają:

 • 25 nowych przejść podziemnych
  • przejścia do peronów (Warszawa Wawer, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Warszawa Falenica, Michalin, Józefów, Świder)
  • przejścia ułatwiające mieszkańcom poruszanie w dzielnicach:
   • ul. Patriotów/Odeska (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • ul. Patriotów/Wielowiejska (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • ul. Halna/Gruntowa (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • ul. Patriotów/Michalinki (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • w okolicy ul. Cicha – Matejki (wskazane przez Samorząd Józefowa)
   • okolice ul. Wroniej (wskazane przez Samorząd Józefowa)
   • ul. Montażowa (obecnie przejście kat E)
 • Przebudowane, istniejące przejście podziemne na stacji Warszawa Falenica
 • Przebudowane perony wraz z nowym systemem dynamicznej obsługi pasażerskiej, które zapewnią podróżnym bardziej komfortowe podróże:
  • przystanek Warszawa Anin
  • przystanek Warszawa Międzylesie
  • przystanek Warszawa Radość
  • przystanek Warszawa Miedzeszyn
  • stacja Warszawa Falenica
  • przystanek Michalin
  • przystanek Józefów
  • przystanek Świder
 • W miejscu przejazdów kolejowo–drogowych wybudowane zostaną bezpieczniejsze skrzyżowania bezkolizyjne:
  • przejazd w Radości, ul. Panny Wodnej – Izbicka (dzielnica Wawer) zastąpiony zostanie tunelem (w dotychczasowej lokalizacji)
  • przejazd w Falenicy, ul. Walcownicza – Bysławska (dzielnica Wawer) zastąpiony zostanie tunelem (w dotychczasowej lokalizacji)
  • przejazd w Michalinie, ul. Graniczna - Sikorskiego (gmina Józefów) zastąpiony zostanie wiaduktem drogowym / kolejowym
  • przejazd na ul. Werbeny – Brucknera (pogranicze Warszawy i Józefowa)
  • przejazd w Józefowie, ul. Skłodowskiej – Polna zastąpiony zostanie wiaduktem kolejowym w okolicy ul. Cicha – Matejki.
 • Budowa 2 nowych mostów oraz remont 2 istniejących na rzece Świder