Stojące pociągi na stacji w Otwocku

Otwock: nowe rozjazdy dla sprawnych podróży

06/07/2020

Pasażerowie z nowych peronów na stacji Otwock mają dogodny dostęp do pociągów. Kolejny etap prac obejmuje tory. Montaż nowych rozjazdów, urządzeń odpowiadających za sprawną obsługę pociągów, rozpocznie się od 6 lipca. W rozkładzie jazdy zaplanowana jest m.in. komunikacja zastępcza do Warszawy. Prace prowadzone są w ramach modernizacji linii Warszawa – Lublin, projektu z POIiŚ.

Stacja Otwock zapewnia pasażerom dostęp do pociągów z dwóch zmodernizowanych peronów. Jest przejście podziemne, w którym przygotowywane są windy. Perony wyposażone są w długie wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie. Trwają prace wykończeniowe przy trzecim peronie.

W lipcu i sierpniu po północnej stronie stacji, od strony ul. Warszawskiej, montowane będą rozjazdy. To ważne urządzenie pozwalające na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów z toru na tor. Przebudowywany będzie też układ torów i sieć trakcyjna. Umożliwi to dostosowanie stacji do projektowanych czterech torów w kierunku Warszawy. Prace zaplanowano i uwzględniono w rozkładzie jazdy tak, by zmiany były jak najmniej odczuwalne.

Efektem prac będzie sprawny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych przez stację. Zapewniona będzie bezpieczna i punktualna podróż na ważnej oraz licznie wykorzystywanej przez podróżnych trasie.

Od 6 lipca do 14 sierpnia wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji. Pomiędzy Józefowem a Otwockiem będzie przerwa w ruchu pociągów. Niektóre z pociągów KM i SKM od strony Warszawy będą miały skrócone relacje do stacji Józefów, Warszawa Falenica lub Warszawa Gocławek. Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Dla podróżnych zapewniono autobusy komunikacji zastępczej m.in. na trasie Warszawa Wiatraczna – Otwock oraz Warszawa Falenica – Otwock – Pilawa.

Od połowy grudnia 2019 roku pociągi wróciły na odcinek z Lublina do Dęblina. Ruch odbywa się jednotorowo, szykowany jest drugi nowy tor. Pomiędzy Pilawą a Otwockiem na jednotorowym dotychczas odcinku, budowany jest drugi tor, co zlikwiduje ograniczenia w kursowaniu pociągów – tzw. „wąskie gardło”. Od Pilawy pociągi do Warszawy jeżdżą przez Grzebowilk i Mińsk Mazowiecki.

Wszystkie prace na linii Warszawa – Lublin w ramach I etapu zostaną zrealizowane do 2022 roku.

Prace na torach w OtwockuStojące pociągi na stacji w Otwocku

Trzy perony w Otwocku i dwutorowo do Pilawy
Lublin: lokomotywa testuje wiadukty kolejowe