Infografika jest narysowana i przedstawia nowo wybudowany przystanek Wygoda oraz ikonki opisujące korzyści z jego użytkowania.

Przystanek Wygoda dla wygodnych i dostępnych podróży na trasie Warszawa – Lublin

27/10/2020

W grudniu pasażerowie pociągów na trasie z Warszawy do Lublina skorzystają z nowego przystanku Wygoda, w powiecie garwolińskim. Dodatkowy dostęp do kolei – perony oraz przejście pod torami to efekt dużej inwestycji za ponad 3,5 mld zł realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem POIiŚ na linii Warszawa – Lublin.

Nowy przystanek Wygoda jeszcze w tym roku zapewni lepszy dostęp do kolei mieszkańcom powiatu garwolińskiego. Bliżej do pociągu będą mieli mieszkańcy m.in. Dębówki, Nowin Życkich i Prandocina.

Każda inwestycja kolejowa służy poprawie jakości i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa podróży. Oddanie do użytku przystanku Wygoda na linii między Warszawą a Lublinem realnie zmniejsza wykluczenie komunikacyjne i jest kolejnym krokiem do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Na przystanku będą ławki i wiaty. Zamontowanie zostanie oświetlenie oraz tablice z rozkładami jazdy. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwy dostęp do peronów zapewnią pochylnie. Zaprojektowano bezpieczne dojścia do pociągów przejściem pod torami. Takie rozwiązanie również ułatwi mieszkańcom drogę z jednej strony torów na drugą.

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych S.A. to nie tylko zwiększanie komfortu obsługi na stacjach i przystankach, ale także nowe przystanki w dogodnych dla mieszkańców lokalizacjach. Wygoda jest jednym z wielu nowych przystanków, które już służą podróżnym we wszystkich województwach – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na budowie widać konstrukcje nowego przystanku. Układana jest nawierzchnia peronów oraz ścianki. Montowane są słupy oświetleniowe. Budowany jest nasyp. Odpowiednio zmieni się układ drogowy obok przystanku. Droga dojazdowa, chodniki oraz przejazd pod torami zapewnią dogodna komunikację.

Dla pasażerów trasy Warszawa – Lublin lepszy dostęp do pociągów

Wygoda, to nie pierwszy nowy przystanek między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. PLK wybudowały już przystanek Lublin Zachodni. Z tej lokalizacji pasażerowie korzystają od grudnia 2019 roku. Peron ma wiatę oraz ławki i oświetlenie. Przejście podziemne  jest wyposażone w windę.

Na trasie Pilawa – Dęblin – Lublin pasażerowie zyskali komfortowe 28 stacji i przystanków. Na peronach są wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i gabloty z informacją pasażerską. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania przewidziano pochylnie i przejścia podziemne w Dęblinie, Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim.

Infografika jest narysowana i przedstawia nowo wybudowany przystanek Wygoda oraz ikonki opisujące korzyści z jego użytkowania.

Otwock – Pilawa: dwa tory i nowy wiadukt
Lublin Główny: Szybciej i wygodniej do pociągu i przez stację