Zwiększamy możliwości Warszawskiego Węzła Kolejowego – modernizujemy tory dla lepszych podróży   

03/03/2022

W lutym rozpoczęła się przebudowa torów na linii kolejowej nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek. Dzięki inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mieszkańcy zyskają sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże aglomeracyjne, a także dalekobieżne. 

Dla lepszych podróży PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. systematycznie zwiększają możliwości kolei w aglomeracjach, także w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Jedną z ważniejszych inwestycji jest modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 między Warszawą a Otwockiem i wymiana torów. Zmodernizowane zostaną także tory na linii Warszawa Antoninów-Warszawa Gocławek. W pierwszej kolejności na 1,2 km odcinku zostaną wymienione tory wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, a także sieć trakcyjna. Przygotowane zostanie „wyjście” nowego układu torów od stacji Wawer do Otwocka na linii nr 7, które będzie realizowane w kolejnym etapie. Obecnie prace prowadzone są przy torze nr 2. Po nowych torach pociągi pojadą sprawniej, co przełoży się na lepsze podróże.  

Dodatkowe tory – lepsze podróże dalekobieżne i aglomeracyjne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają możliwości kolei. W ramach inwestycji realizowanych między Warszawą a Otwockiem zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja dwóch torów, zostaną także wybudowane dwa dodatkowe tory od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. 

Inwestycja „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Zobacz co obecnie realizujemy
Nowa łącznica w Lublinie zwiększy możliwości transportu kolejowego w regionie